Terapie EFT a energo-psychologie

Jste na prahu objevu cesty k hlubšímu sebepoznání a zlepšenívašeho celkového zdraví a pohody.

Jako zkušený terapeut EFT (Emotional Freedom Techniques) a
energetické psychologie bych vám rád představil svět, kde
emocionální rovnováha a duševní klid nejsou jen vzdálenými cíli,
ale dosažitelnou realitou.
Co je to EFT? EFT, často označované jako "psychologická
akupunktura bez jehel", je alternativní terapeutická metoda, která
kombinuje prvky kognitivní terapie s manuální stimulací
energetických bodů na povrchu těla.
Tato technika byla navržena s cílem uvolnit blokády v
energetickém systému těla, které jsou často spojeny s negativními
emocemi a stresovými stavy.
Energetická psychologie se pak zabývá studiem a využitím
tělesných energetických systémů pro účely léčby. Uznává, že

harmonický tok životní energie je klíčem k fyzickému,
emocionálnímu a duševnímu zdraví.
Benefity EFT a energetické psychologie:
– Rychlé a často trvalé ulevění od stresu, úzkosti a strachu
– Zlepšení emoční resilience a zvládání emocionálních výzev
– Zmírnění fyzické bolesti a chronických onemocnění
– Podpora sebeuzdravení tím, že se zaměřuje na příčiny problémů,
nikoli jen na symptomy
– Zlepšení osobních vztahů a komunikačních dovedností
– Zvýšení sebevědomí a sebeúcty
– Podpora celkového pocitu pohody

Jako váš terapeut budu s nejlepším vědomím a svědomím
pracovat, abych vás provedl procesem EFT a energetické
psychologie tak, aby byly vaše jedinečné potřeby a cíle vždy na
prvním místě.
Moje služby jsou založeny na hlubokém naslouchání, empatii a
odborných znalostech, které vám pomohou odblokovat a překonat
vnitřní bariéry, jež vám brání v dosažení vašeho plného potenciálu.
Představte si život, kde vaše strachy a obavy už neovládají vaše
každodenní rozhodnutí.
Kde můžete čelit výzvám s jistotou a kde se vaše minulé trauma
mění v sílu pro vaši budoucnost.
To vše a mnohem více je možné díky moci EFT a energetické
psychologie.

Zvu vás, abyste se připojili k mnoha jedincům, kteří již prošli
transformačním procesem a nyní zažívají svobodu a radost, kterou
si každý zaslouží.
Ať už hledáte pomoc s konkrétním emocionálním problémem,
nebo toužíte po hlubší osobní změně, jsem zde, abych vás podpořil
na vaší cestě.
Věřím, že každý má právo na šťastný a naplněný život. Pokud jste
připraveni udělat první krok k tomuto cíli, těším se na osobní či
telefonické setkání s Vámi a na společnou práci na dosažení vaší
emocionální svobody.

Pro ty z Vás, které EFT a energetická psychologie zajímá blíže … tak byla vytvořena Garym Craigem v 90. letech 20. století a je založena na předpokladu, že negativní emoce jsou způsobeny narušením energetického systému těla. EFT pracuje s tímto systémem s cílem obnovit rovnováhu a podpořit uzdravení. EFT se zaměřuje na konkrétní energetické body (meridiány) na povrchu těla, které jsou stimulovány lehkým poklepáváním prstů.

Zatímco klient se zaměřuje na specifický problém nebo emocionální bolest, terapeut vede klienta skrze sérii poklepů na těchto bodech. Tento proces je často doprovázen afirmacemi, které pomáhají přeformulovat negativní myšlenky a přesvědčení.

EFT může být použito pro široké spektrum problémů a obtíží, včetně:

 1. Úzkost a stres: EFT může pomoci snížit úroveň stresu a úzkosti tím, že uvolňuje energetické bloky způsobující tyto pocity.

 2. Fobie a strachy: Praktikování EFT může pomoci zmírnit intenzitu fobií a strachů, což klientům umožňuje lépe zvládat situace, které je dříve vyváděly z míry.

 3. Trauma a PTSD: EFT může být užitečné v procesu uzdravování z traumatu tím, že pomáhá zpracovávat a uvolňovat emoční bolest spojenou s traumatickými zážitky.

 4. Emoční bolest a smutek: EFT může poskytnout úlevu od emoční bolesti, včetně smutku, zármutku nebo pocitu ztráty.

 5. Chronická bolest: EFT může pomoci snížit vnímání bolesti tím, že řeší psychologické faktory, které mohou bolest zhoršovat.

 6. Sebevědomí a sebehodnocení: EFT může pomoci zlepšit sebevědomí a sebehodnocení tím, že řeší negativní přesvědčení a emoční blokády.

 7. Výkonnost a osobní rozvoj: EFT může pomoci odstranit vnitřní překážky, které brání dosažení osobních a profesionálních cílů.

 8. Závislosti a nezdravé vzorce chování: EFT může být použito k řešení podkladových emocionálních problémů, které vedou k závislostem a nezdravým vzorcům chování.

 9. Řízení hmotnosti a stravovacích návyků: EFT může pomoci změnit emoční vztah k jídlu a podporovat zdravější stravovací návyky.

Kdy tedy uvažovat o terapii EFT:

 • Pokud trpíte chronickým stresem nebo úzkostí, která ovlivňuje vaši schopnost fungovat v každodenním životě.

 • Když se potýkáte s emocionálními problémy nebo traumatem, které se zdají být odolné vůči jiným formám terapie.

 • Pokud hledáte alternativní nebo doplňkovou metodu k tradiční psychoterapii.

 • Když chcete pracovat na osobním rozvoji a odstranit bariéry, které vás omezují.

 • Pokud se snažíte překonat fobie, strachy nebo závislosti. EFT je ceněno pro svou jednoduchost a možnost sebepomoci, což znamená, že s určitým tréninkem mohou klienti používat základní techniky EFT sami pro řešení každodenních stresů a emocionálních výzev.

Budu se těšit na případné setkání …